หน้าแรก    ข้อมูลบริษัท   ผลิตภัณฑ์และบริการ  ข่าวประชาสัมพันธ์    ผลงานที่ผ่านมา    เว็บบอร์ด   ติดต่อเรา

บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด
(สำนักงานใหญ่) จอมทอง
โทร. (053) 826337 – 8
สาขาฮอด โทร. (053) 826337 – 8
สาขาสารภี โทร.053-322 854 – 5
อีเมล pps@ppsconcrete.com

• สินค้าและบริการ
สอบถาม ทุกเรื่องเกี่ยวกับสินค้า และบริการ

• แนะนำติชม
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

• แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พูดคุยเรื่องราวต่างๆ นานาสาระ

เสารั้ว

3     2     3

3     2     3

3     2

   เสารั้วอัดแรง  มอก. 971-2533   

 ความยาว

ขนาด

น้ำหนัก/ต้น

เสารั้วยาว 2.10    ม.  กว้าง  80x80 มม.

25    กก.

เสารั้วยาว 2.10    ม.  (2 ไส้)  กว้าง  80x80 มม.

25    กก.

เสารั้วยาว 2.50    ม.  กว้าง  80x80 มม.

30    กก.

เสารั้วยาว 2.50    ม.  (2 ไส้)  กว้าง  80x80 มม.

30    กก.

เสารั้วยาว 2.70    ม. กว้าง  85 x 90 มม.

40    กก.

เสารั้วยาว 3.00    ม. กว้าง 100x90 มม.

45   กก.

เสารั้วยาว 4.00    ม. กว้าง 100x90 มม.

58   กก.

เสารั้วยาว 2.50    ม. กว้าง  120 x 120  มม.

70    กก.

เสารั้วยาว 3.50    ม. กว้าง  120 x 120  มม.

88     กก.

เสารั้วยาว 4.00    ม. กว้าง  120 x 120  มม.

130    กก.

เสารั้วยาว 4.50    ม. กว้าง  120 x 120  มม.

148    กก.

กิ๊ปเสารั้ว

65 ตัว / กก.

เสารั้วค้ำต้นส้ม  60 ซมหน้า 2.5 ”

4  กก.

เสารั้วค้ำต้นส้ม 2.50 หน้า 2.5 ”

15  กก.

เสารั้วค้ำต้นส้ม 3 .   หน้า 2.5 ”

20  กก.

เสารั้วสำเร็จรูปขนาด 15 x 15 x2.44 ม.

 

เสารั้วคอนกรีต มอก. 971 - 2533 เหมาะสำหรับงาน งานล้อมรั้ว

ข้อแนะนำในการวางเสารั้วคอนกรีต
ก่อนวางเสารั้ว พี พี เอส ต้องทำการขุดหลุมลึกประมาณ 50 ชม. โดยแต่ละหลุมมีระยะห่างกันประมาณ 1.50 เมตร ในการวางเสาลงหลุมจะต้องอัดด้วยทรายหยาบให้แน่นทุกหลุมเพื่อให้เกิดความมั่นคงแรงแข็งเสาไม่โยกไปมา ส่วนเสาค้ำยันสามารถใช้เสารั้วตัวเดียวกันค้ำยันกันได้โดยใช้น๊อตยึดไว้

บทกำหนดสำหรับเสารั้วคอนกรีต พี พี เอส
1. ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ตราภูเขาเป็นส่วนผสม หิน 3/8” + หิน 3/4” ทราย และส่วนผสมอื่น ๆ
2. ลวดเหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
3. มีรูขนาด 3/8 “ สำหรับสลักกิ๊ป ให้ลวดหนามยืดติดกับเสารั้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ลวดหนามหลุดออกจากเสารั้วได้ง่าย (กิ๊ปสลักเสารั้ว พี พี เอส ทำด้วยลวด 4มม.)

ขนาดของเสารั้วคอนกรีต พี พี เอส
1.ขนาด กว้าง 80 x 80 มม. ยาว 2.10 ม.
2.ขนาด กว้าง 80 x 80 มม. ยาว 2.50 ม.
3.ขนาด กว้าง 85 x 90 มม. ยาว 2.70 ม.
4.ขนาด กว้าง 100 x 90 มม. ยาว 3.00 ม.
5.ขนาด กว้าง 120 x 120 มม. ยาว 2.50 ม.
6.ขนาด กว้าง 120 x 120 มม. ยาว 3.50 ม.

ข้อดีของเสารั้ว พี พี เอส
1.ได้รับมาตรฐาน มอก. 971 – 2533
2.มีความหนาแน่น และทนทานแข็งแรง
3.กรรมวิธีในการผลิต ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
4.ในการผลิตทุกครั้งจะใช้วิธีการสั่นสะเทือนด้วยเครื่องสั่นแวคเคอร์จากประเทศเยอรมัน
5.มีการบ่มน้ำทุกครั้งที่ผลิตทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น
6.กระบวนการผลิตทุกครั้งจะผลิตในที่ร่ม

 เสารั้วคอนกรีต

ก. เสารั้ว รั้ว หรือ แนวรั้ว เป็นการกั้นอาณาบริเวณเพื่อแสดงถึงขอบเขตพื้นที่ของแต่ละคน เพื่อป้องกันการบุกรุก ตลอดทั้งเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าทำลายทรัพย์สินของตนเอง เช่น การล้อมรั้วบ้าน แปลงนา สวนผัก ผลไม้ และสวนลำไย สิ่งสำคัญที่สุดในการทำรั้ว คือเสารั้ว ซึ่งเสมือนหัวใจของรั้ว รั้วจะแข็งแรง หรือไม่แข็งแรงก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสา ที่มีไว้สำหรับล้อมรั้วลวดหนาม เป็นการล้อมรั้วแบบชั่วคราว

ข. ขนาดของเสารั้ว พี พี เอส

 เสารั้วแบบทั่วไป
 
 เสารั้วแบบ มอก. 971-2533
รายการ / ความยาว ความกว้าง รายการ / ความยาว ความกว้าง
1.   เสารั้วยาว 2.10   ม.  (4 ไส้)  กว้าง  80x80 มม. 1. เสาคอนกรีตอัดแรงยาวไม่เกิน  2.50   ม.  (ลวด 2 ไส้)  กว้าง  80x80 มม.
2.   เสารั้วยาว 2.50    ม.  (4 ไส้)  กว้าง  80x80 มม. 2. เสาคอนกรีตอัดแรงยาวไม่เกิน  2.70   ม.  (ลวด 3 ไส้)  กว้าง  85x90 มม.
5.   เสารั้วยาว 2.70    ม.  (4 ไส้) กว้าง  85 x 90 มม. 3. เสาคอนกรีตอัดแรงยาวไม่เกิน  3.00   ม.  (ลวด 4 ไส้)  กว้าง 100x90 มม.
6.   เสารั้วยาว 3.00    ม.  (4 ไส้) กว้าง 100x90 มม. 4. เสาคอนกรีตอัดแรงยาวไม่เกิน  3.50   ม.  (ลวด 4 ไส้) กว้าง 120x120 มม.
7.   เสารั้วยาว 4.00    ม.  (6ไส้) กว้าง 100x90 มม.    
8.   เสารั้วยาว 2.50    ม.  (6ไส้) กว้าง  120 x 120  มม.    
9.   เสารั้วยาว 3.50    ม.  (6ไส้) กว้าง  120 x 120  มม.    
10. เสารั้วยาว 4.00    ม.  (6ไส้) กว้าง  120 x 120  มม.    
11. เสารั้วยาว 4.50    ม.  (6ไส้) กว้าง  120 x 120  มม.    

ค. สินค้าพีพีเอส ที่ต้องใช้ในการล้อมรั้ว

1. เสารั้ว
2. เสาค้ำยัน
3. ลวดหนามเป็ดแดง
4. น๊อต 3 หุน ยาว 7 “
5. กิ๊ป
6. ทรายหยาบ

ง. วิธีการทำงาน

1. เสารั้วก่อนการติดตั้งต้องทำการขุดหลุมลึกประมาณ 60 ซม. ( เสารั้วยาว 2.10 ม. และ 2.50 ม. วัดจากปลายเสาถึงรูเสา มีระยะห่าง 80 ซม. ฝังเสาลึก 60 ซม. เผื่อไว้ 20 ซม. ใส่ลวดหนาม โดยแต่ละต้นให้ห่างกันที่ 1.50 ม.
2. เสาค้ำยัน สามารถใช้เสาตัวเดียวกันค้ำยันกันได้ ใช้น๊อต 3 หุน ยาว 7 นิ้ว ยึด
3. ลวดหนาม เสารั้ว 200 ต้น เสามีรูยึดลวดหนามจำนวน 7 รู ( 200 ต้น x 7 รู x ห่าง 1.50 ม. ) หาร 60 ลวดหนามยาว 60 ม. = 35 ขด
4. กิ๊บ เสารั้ว 200 ต้น x 7 รู หาร 50 ( 1 กก = 50 ตัว ) = 28 กิโล
5. ทรายหยาบ ใช้กระทุ้ง 3 ชั้น เพื่อให้ทรายได้อัดแน่นเสามีความมั่นคงไม่โยกไปมา

ข้อแนะนำในการวางเสารั้วคอนกรีต

ก่อนวางเสารั้ว พี พี เอส ต้องทำการขุดหลุมลึกประมาณ 50 ชม. โดยแต่ละหลุมมีระยะห่างกันประมาณ 1.50 เมตร ในการวางเสาลงหลุมจะต้องอัดด้วยทรายหยาบให้แน่นทุกหลุมเพื่อให้เกิดความมั่นคงแรงแข็งเสาไม่โยกไปมา ส่วนเสาค้ำยันสามารถใช้เสารั้วตัวเดียวกันค้ำยันกันได้โดยใช้น๊อตยึดไว้.

 
 
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 9 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานสาขา)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 5 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานสาขา)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 156 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Web Design and Hosting by Gomew     สงวนลิขสิทธิ์ ® 2008 บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด | Check Email