หน้าแรก    ข้อมูลบริษัท   ผลิตภัณฑ์และบริการ  ข่าวประชาสัมพันธ์    ผลงานที่ผ่านมา    เว็บบอร์ด   ติดต่อเรา

บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด
(สำนักงานใหญ่) จอมทอง
โทร. (053) 826337 – 8
สาขาฮอด โทร. (053) 826337 – 8
สาขาสารภี โทร.053-322 854 – 5
อีเมล pps@ppsconcrete.com

• สินค้าและบริการ
สอบถาม ทุกเรื่องเกี่ยวกับสินค้า และบริการ

• แนะนำติชม
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

• แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พูดคุยเรื่องราวต่างๆ นานาสาระ

ท่อถนน

3     2     3

3     2     3

3     2     3

ท่อถนน
ก. ท่อระบายน้ำ
คือ ท่อระบายน้ำแบบปากลิ้นราง ที่มีคุณภาพได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.128-2528 , มอก. 828-2549 , มอก. 224-2533 ผลิตโดยเครื่องจักรมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป การเลือกประเภทของท่อขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน หากเป็นงานที่ต้องรับน้ำหนักสูงจำเป็นต้องใช้ท่อ คสล. ตั้งแต่ชั้นคุณภาพ 4 , ชั้นคุณภาพ 3 , ชั้นคุณภาพ 2 เช่น งานเทศบาล งานถนน งานท่อระบายน้ำสาธารณะ หน่วยงานราชการ แต่ถ้าหากเป็นงานทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากสามารถใช้ท่อไม่เสริมเหล็กได้

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราภูเขา ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15-2532
- หินที่มีความสะอาด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ทรายหยาบที่มีความสะอาดโดยมีการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ
- เหล็กเสริมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.ที่กำหนด

ข. ขนาดของท่อคอนกรีตระบายน้ำ พี พี เอส    ( มอก. 828-2549  , มอก. 224-2533  )

ขนาดของท่อ ( ซม.)

20x100

30x100

40x100

50x100

60x100

80x100

100x100

120x100

150x100

ความหนาท่อ  ( ซม.)

4

5

6

7

7.5

9.5

11

12.5

15

ไม่เสริมเหล็ก

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 -

คสล.ชั้นคุณภาพ  4

 -

 -

 -

 -

 /

 /

 /

 /

คสล.ชั้นคุณภาพ  3

 -

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

คสล.ชั้นคุณภาพ  2

 -

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

ค. สินค้าที่ต้องใช้ในการติดตั้งท่อคอนกรีตระบายน้ำ
1. ท่อคอนกรีตระบายน้ำ
2. บ่อพัก ให้วางท่อถนนจำนวน 10 - 15 ท่อน ต่อบ่อพัก 1 บ่อ
3. ทรายหยาบ สำหรับปรับระดับพื้นให้เรียบ
4. ปูนถุง สำหรับตกแต่งหรือยาท่อถนน
5. เครน ( ให้คิดราคาพร้อมวาง โดยให้หน้าเตรียมหน้างานให้พร้อม )

ง. วิธีการทำงาน
ก่อนการวางท่อระบายน้ำต้องทำการปรับแต่งร่องระบายน้ำที่ขุด หรือถมโดยให้มีความลาดตามความต้องการ พร้อมกับทำการบดอัดพื้นรองรับท่อระบายน้ำให้แน่นพอสมควร แล้วรองพื้นด้วยทรายกระทุ้งแน่นหนา 5 ซม.

ขนาดของท่อระบายน้ำ พี พี เอส
1. ขนาด 20 x 100 ซม. ไม่เสริมเหล็ก
2. ขนาด 30 x 100 ซม. ไม่เสริมเหล็ก ,เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3
3. ขนาด 40 x 100 ซม. ไม่เสริมเหล็ก , เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3
4. ขนาด 50 x 100 ซม.ไม่เสริมเหล็ก , เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 และ 3
5. ขนาด 60 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3
6. ขนาด 80 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 , 3 และ 4
7. ขนาด 100 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 , 3 และ 4
8. ขนาด 120 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 , 3 และ 4
9. ขนาด 150 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2 , 3 และ 4

บทกำหนดสำหรับท่อระบายน้ำ คสล.
1. ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ปูนปอร์ตแลนด์ตราภูเขา หิน 3/8 ” ทราย และส่วนผสมอื่น ๆ
2. ลวดเหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 , 6 และ 9 มม.
3. เป็นท่อแบบปากลิ้นราง คือ ปลายข้างหนึ่งบากเป็นบ่าที่ผิวด้านนอก และปลายอีกข้างหนึ่งบาก เป็นบ่าที่ผิวด้านใน เพื่อสวมสลับข้างกันได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการวางท่อระบายน้ำ คสล. พี พี เอส
1. ก่อนวางท่อระบายน้ำ พี พี เอส ต้องทำการปรับแต่งร่องระบายน้ำที่ขุดหรือถมโดยให้มีความลาด ตามต้องการพร้อมกับทำการบดอัดพื้นรองรับท่อระบายน้ำให้แน่นพอสมควร
2. รองพื้นด้วยทรายกระทุ้งแน่นหนา 5 ซม.
3. วางท่อระบายน้ำ ให้ได้ระดับตามลาดแนวให้ตรง

ข้อดีของท่อระบายน้ำ พี พี เอส
1. ได้รับมาตรฐาน มอก. 128 – 2528
2. มีความหนาแน่น และทนทานแข็งแรง
3. กรรมวิธีในการผลิต ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
4. ในการผลิตทุกครั้งจะใช้วิธีการสั่นสะเทือนด้วยเครื่องสั่นแวคเคอร์จากประเทศเยอรมัน
5. มีการบ่มน้ำทุกครั้งที่ผลิตทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น
6. กระบวนการผลิตทุกครั้งจะผลิตในที่ร่ม

 
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 9 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานสาขา)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 5 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานสาขา)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 156 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Web Design and Hosting by Gomew     สงวนลิขสิทธิ์ ® 2008 บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด | Check Email